Misja gospodarcza do Obwodu Czerkaskiego

31.08.2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie serdecznie zaprasza do udziału w misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw i instytucji do obwodu czerkaskiego, która odbędzie się w dniu 22- 23 września br.  podczas „Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego Obwodu Czerkaskiego”

Organizatorami misji są Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w Kijowie we współpracy z Ukraińskim Stowarzyszeniem Biznesu przy wsparciu  Czerkaskiej Państwowej Administracji Obwodowej.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu promocję gospodarczą Polski, a także inicjację kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami z Obwodu Czerkaskiego, którego potencjał i znaczenie w zagranicznych relacjach gospodarczych Ukrainy w ostatnim okresie stale rośnie, zaś władze Obwodu wyrażają zainteresowanie współpracą z zagranicznymi firmami i polskimi potencjalnymi inwestorami.  W trakcie misji planowany jest udział polskich uczestników w forum inwestycyjnym, przewidziane są również spotkania z miejscowymi organizacjami samorządu gospodarczego, a także rozmowy B2B z przedsiębiorcami regionu.

Zainteresowane podmioty będą miały możliwość wizytacji wybranych zakładów i partnerów ukraińskich wymienionych w załączeniu po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości z organizatorem wydarzenia.

Warunki udziału polskich firm i instytucji w ramach misji WPHI Kijów:

  • niezbędna  wcześniejsza elektroniczna rejestracja http://investincherkasyregion.uba.in.ua/en/#registration do 14 września br. (uwaga – ograniczona ilość miejsc)
  • przewidziany bezpłatny udział 1 przedstawiciela firmy lub organizacji w obradach forum 22 września br., w tym w panelach dyskusyjnych (w przypadku zainteresowania) i rozmowach B2B (dodatkowi uczestnicy udział płatny – patrz pakiety organizatora)
  • przewidziany bezpłatny udział przedstawicieli administracji polskiej samorządowej w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Czerkaskiej Państwowej Administracji Państwowej (za pośrednictwem indywidualnego zaproszenia lub wsparcia WPHI)
  • zarejestrowane firmy będą podlegały weryfikacji przez organizatora Forum (organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników forum, preferowany profil uczestnika  to potencjalni inwestorzy i partnerzy dla firm ukraińskich, branża produkcyjna i rolno-spożywcza).

Materiały do pobrania:

  • Zaproszenie do zagranicznych uczestników wystosowane przez Gubernatora Obwodu Czerkaskiego i Przewodniczącego Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu – tutaj
  • Wstępny program wydarzenia oraz pakiety logistyczno-organizacyjne proponowane przez organizatorów – tutaj
  • Listę ukraińskich przedsiębiorców Obwodu, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w spotkaniach B2B – tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w misji wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje polskie. Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego  oraz przekazanie informacji o Państwa zainteresowaniu udziałem w Forum na adres kiev@trade.gov.pl (z tytułem maila: Misja do obwodu czerkaskiego) . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 14 września br. – przypominamy brak wypełnienia w/w formularza zgłoszeniowego jest równoważny z brakiem dokonania zgłoszenia.

W przypadku dodatkowych pytań organizacyjnych prosimy o bezpośredni kontakt z oficjalnym koordynatorem Forum – Dyrektorem ds. Międzynarodowych Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu, Panem Vadymem Fominem (e-mail: vadfomin.9999@gmail.com; tel.: +380 98 230 6776 lub +380 99 438 2407; www.uba.in.ua).

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY