Sprawdź jak zwiększyć efektywność swojej Polityki Szkoleniowej – V edycja badań TDI

28.09.2016

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwającej V edycji Ogólnopolskich Badań Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej (TDI), które pozwalają w sposób kompleksowy dokonać przeglądu i oceny procesów rozwojowych realizowanych w  firmie.

Link do strony kwestionariusza badania http://www.badanietdi.pl/index.php/logowanie-do-badania
Link do strony badania www.badanietdi.pl.

Uczestnictwo w badaniu jest bezpłatne, a w rezultacie otrzymują Państwo raport wraz z omówieniem przez eksperta od efektywnych działań rozwojowych i odpowiedź na pytania:

  • „Dlaczego działania rozwojowe prowadzone w mojej firmie nie przynoszą oczekiwanych wyników biznesowych?
  • Gdzie leży przyczyna takiej sytuacji?”.

Rekomendacje ekspertów dadzą Państwa firmie odpowiedź na pytanie:

  • W jaki sposób mogę zwiększyć efektywność realizowanych projektów rozwojowych w mojej firmie?”

Wynik II Edycji Efektywności Polityki Szkoleniowej dla badanych inwestorów ŁSSE znalazł się poniżej średniego wyniku dla wszystkich badanych organizacji w Polsce (ok. 500 zbadanych firm w PL) – zobacz raport. Obszary priorytetowe do dalszego doskonalenia to:

  • ocena efektów szkoleniowych – jak wynika z badań, szkolenia w firmach bardzo często realizowane są bez kontroli i oceny ich wpływu na biznes,
  • wdrażania kompetencji uczestników szkolenia na stanowisku pracy oraz zaangażowanie przełożonych w ten proces. Szkolenie najczęściej kończy się wraz z wyjściem uczestników z sali.
  • działania rozwojowe nie są powiązane z celami biznesowymi i z bieżącą strategią firmy, co skutkuje brakiem wpływu działań szkoleniowo-rozwojowych na rezultaty biznesowe

Powyższe wyniki, oznaczają, że Inwestorzy ŁSSE posiadają duży potencjał do doskonalenia polityki szkoleniowej i tym samym osiągania jak największych korzyści biznesowych z prowadzonych działań rozwojowych. Ważna jest jednak świadomość organizacji na temat efektywności oraz jakości realizowanej polityki szkoleniowej.

Wyniki badań benchmarków TDI okazują się inspiracją do dalszych działań oraz wdrażania nowych rozwiązań przynoszących organizacji korzyści biznesowe. Wśród najczęściej wprowadzanych zmian znajduje się:

  • opracowanie lub modyfikowanie strategii szkoleniowej nastawionej na realizacje celów biznesowych firmy
  • optymalizacja procesu szkoleniowego
  • wprowadzenie oceny wpływu szkoleń na rezultaty biznesowego
  • wprowadzenie sytemu zwiększającego odpowiedzialność i zaangażowanie kadry menedżerskiej w procesy rozwojowego

Organizatorem badań jest stowarzyszenie PSTD, natomiast partnerem merytorycznym jest firma Respect będąca partnerem ŁSSE.

W badaniu można wziąć udział do końca listopada br.

Szczegóły znajdą Państwo w pliku „Oceń efektywność polityki szkoleniowej”.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY