15 lat w Strefie odmieniło Kutno

19.10.2016

W latach 90-tych rynek pracy w Kutnie przeżywał załamanie. Ale potem nastała w mieście era Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wszystko się zmieniło.

Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną ustanowiono w Kutnie w 2001 roku. Piętnaście lat później po bezrobociu na poziomie 25 proc. z lat 90-tych, nie ma śladu. Dziś bez pracy pozostaje około 8 proc. – niecałe dwa tys. mieszkańców miasta.

Przez piętnaście lat Strefa wydała 29 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Kutno. Obecnie 17 przedsiębiorców korzysta z 21 zezwoleń. Na ich podstawie z pomocą publiczną powstają wyroby z tworzyw sztucznych, ma miejsce produkcja opakowań elastycznych, profili z metalu, PCV i drewna, spożywcza, produkcja drzwi do wind, powlekanie metali, przetwórstwo mięsa, opakowania z tworzyw sztucznych, produkcja sprzętu fitness, logistyka produktów mrożonych. Przedsięwzięcia realizuje kapitał z Włoch, Holandii, Hiszpanii, USA, Polski oraz Belgii.

Te firmy zrealizowały inwestycje warte 2,5 mld zł i utworzyły niemal 1,7 tys. miejsc pracy.

Jak dzięki temu zmieniło się Kutno? Oprócz wzrostu poziomu zatrudnienia, budżetowe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku PIT wzrosły z poziomu 12,6 mln zł w 2003 roku do poziomu 40,2 mln zł w 2016 roku.

W tym czasie dochody miasta zwiększyły się z 60 mln zł do 172 mln zł.

– Kutno nie jest dziś tym samym miastem, co przed ustanowieniem w nim podstrefy – podsumował dyskusję podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Kutna Marek Michalik, Prezes ŁSEE. – Liczę na to, że Kutno nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa – dodał.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY