Komputerowe wsparcie dla słuchaczy CKUNT – przyszłych pracowników strefowych inwestorów

19.10.2016

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przekazała kutnowskiej filii Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi 21 komputerów. Będą z nich korzystać słuchacze, którzy przygotowują się do pracy w firmach należących do ŁSSE.

Szkoła została powołana do życia w 2007 roku jako Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii w Łodzi, a głównym celem jej powstania oraz misją szkoły jest reagowanie na potrzeby lokalnych pracodawców poprzez szkolenie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, aktywizacja dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego pozostających bez pracy oraz ścisła współpraca z biznesem na każdym etapie kształcenia.

Od 2008 roku szkoła współpracuje z firmą Hearing, na której potrzeby w 2013 roku utworzono filię w Piotrkowie Trybunalskim. W piotrkowskiej filii wykształcono dotychczas ponad 900 słuchaczy, z których większość zatrudniona została na stałe w firmie Haering. W 2013 roku szkoła nawiązała bliską współpracę firmą FON SKB (obecnie SKB Drive-Tech), co zaowocowało powstaniem filii szkoły w Radomsku, zlokalizowanej bezpośrednio na terenie zakładu firmy (nadal stanowi to ewenement w skali kraju), w której kształciło się dotychczas ponad 100 słuchaczy.

Szkoła obecnie kształci ponad tysiąc słuchaczy we wszystkich filiach, współpracuje z ponad 100 firmami partnerskimi (w tym firmami strefowymi takimi jak Ceramika Paradyż, ABB, Procter&Gamble, Wirthwein, Coko-Werk, BSH);

Placówka ma w swojej ofercie kwalifikacyjne kursy zawodowe, które pozwalają na skrócenie procesu kształcenia. – Nasi inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr i to zwykle potrzebują ich szybko – podkreślał Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przekazując sprzęt szkole.

– Kończą się nam tereny inwestycyjne i zaczynamy liczyć na mniejszych inwestorów, ale za to zaawansowanych technologicznie. Pracowników dla nich przygotowywać będzie CKU NT, a nowy sprzęt komputerowy na pewno w tym pomoże – dodał Zbigniew Burzyński, Prezydent Kutna.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY