Śniadanie biznesowe w ŁSSE

26.10.2016

Ryzyko w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Tylko w teorii.

26 października Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna gościła kolejne warsztaty w ramach Programu Rozwoju Eksportu. W naszej siedzibie odbyło się spotkanie organizowane przez Bank Zachodni WBK i KPMG w Polsce.

Zgromadzonych Gości przywitali: Marek Michalik, Prezes ŁSSE oraz Piotr Ganowicz, Dyrektor Bankowości Korporacyjnej BZ WBK S.A. w Łodzi.

W warsztatach wzięli udział przedsiębiorcy z naszego regionu zainteresowani poszerzeniem wiedzy o możliwościach i korzyściach zastosowania rachunkowości zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem walutowym, jak również zainteresowani specyfiką walutowych transakcji zabezpieczających. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wątpliwościami zarówno z prelegentami, jak i między sobą podczas części networkingowej.

Tematyka spotkania dotyczyła jednego z największych wyzwań, które stoją przed przedsiębiorcami z województwa łódzkiego. Przedsiębiorcy ci z ryzykiem walutowym w handlu zagranicznym borykają się na co dzień. Przemyślane i precyzyjne reguły polityki zabezpieczeń pozwalają zminimalizować negatywny wpływ wahań kursów walut na efektywność biznesu i ochronić firmę przed możliwą utratą rentowności.

ŁSESE oraz organizatorzy Programu Rozwoju Eksportu mają w planach kolejne spotkania na temat różnych aspektów planowania i realizacji strategii ekspansji na rynki zagraniczne.


Jest ryzyko w Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ale tylko w teorii. W naszej sali konferencyjnej panel poświęcony rachunkowości zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie zorganizowały Bank Zachodni WBK i KPMG. Spotkanie otworzył przemówieniem Marek Michalik, prezes #ŁSSE.
#KPMG #BZWBK

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY