Poczuj miętę do biznesu!

06.12.2016

IV edycja konferencji „Poczuj miętę do biznesu” już za nami. Tym razem uczestnicy mierzyli się z wyzwaniem jakim jest odchudzanie i modelowanie procesów HRowych w organizacji. Konferencja rozpoczęła się od warsztatu „Wyszczuplanie procesów HRowych przy użyciu narzędzi Lean Management”, który poprowadzili eksperci z firmy doradczo rozwojowej Respect, Ewa Puzia-Sawicka oraz Łukach Halkiewicz. Głównym celem warsztatu było pokazanie jak za pomocą narzędzi typu Swim Line, 8muda, Voice of Customer oraz badania gotowości do zmiany można odchudzać procesy HRowe z czynności administracyjnych, tak by odzyskać czas na działania strategiczne i kluczowe dla efektywności biznesu. Uczestnicy poznali najczęściej pojawiające się w procesie HRowym błędy, które zmniejszają ich efektywność, a tym samym dowiedzieli się jak można je eliminować, żeby działać sprawniej i wydajniej. Jednym z zadań jakie prowadzący postawili uczestnikom, było wymodelowanie wybranego procesu HRowego, w tym właściwe jego zorganizowanie by generował jak największą wartość dla biznesu.

W kolejnym bloku tematycznym, wieloletni ekspert HRBP Grzegorz Filipowicz wraz z Ewą Puzia-Sawicką omówili zmiany jakie zachodzą obecnie w systemach ocen pracowniczych. Zaprezentowali kierunki, w których zmierzają oceny pracownicze, tak by zwiększać  efektywność oraz zaangażowanie pracowników. Prowadzący pokazali przed jakim wyzwaniem stoi środowisko HRowe i  Biznes oraz jak ważne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla obecnych systemów ocen okresowych. W trakcie tego warsztatu prowadzący oraz uczestnicy żywo dyskutowali nad powodami, dla których obecne oceny pracownicze nie przynoszą firmom zakładanych rezultatów oraz są nielubiane przez pracowników i ich menedżerów, którzy oceniają je jako nieskuteczne. Najczęstszym zarzutem kierowanym wobec obecnych ocen okresowych było:

  • brak istotnego wpływu na wyniki pracy
  • brak podnoszenia zaangażowania pracowników (czasem mogą działać nawet demotywująco)
  • niekiedy brak obiektywizmu oceny pracownika
  • brak odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji firmy (ocena dokonywana 1-2 razy do roku)
  • zabieranie dużej ilości czasu menedżerom, pracownikom oraz HRowi, przez co odciągają nich od bieżących kluczowych zdań

W odpowiedzi na niespełniające oczekiwań istniejące systemy ocen pracowniczych, prowadzący zaprezentowali swoją autorską koncepcje SMART Performance Management®, czyli inteligentnego zarządzania efektywnością, będącą nowością na rynku europejskim. Fundamentem SMART Performance Management®, jest stworzone narzędzie tzw. Tablica Rozwoju®, która pozwala w sposób ciągły monitorować wyniki pracy a tym samym podnosić efektywność pracowników i zespołów.

Celem ostatniej prezentacji było pokazanie uczestnikom korzyści jakie otrzymują firmy decydujące się na wprowadzenie do swojej organizacji rozwiązań z zakresu IT. W Tym systemów zarządzających pracownikami, procesami HR, komunikacją w organizacji, których zaletą jest np. automatyczne generowanie raportów, automatyzacja i przyśpieszanie procesów, dostępność na każdym szczeblu struktury organizacyjnej w dowolnym czasie i miejscu. Piotr Pszczółkowski, ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów HR przy wykorzystaniu systemów IT, omówił z uczestnikami kluczowe zasady wdrażania systemów IT oraz jak powinni się do tego procesu właściwie przygotować. Zaprezentował również przykłady firm, które wdrażając system HRsys.pl zoptymalizowały swoje procesy, stając się bardziej wydajne i efektywne.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY