Zaproszenie do przetargu

09.02.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

ogłasza przetarg nieograniczony (poza PZP) na:

 

wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną do dnia 10.02.2017r.  na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (Sekretariat) przy
ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi do dnia 20.02.2017 r. do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY