Tłumy na pierwszym Pikniku Grohmana 12

03.07.2017