Tłumy na pierwszym Pikniku Grohmana 13

03.07.2017