BSS, inwestor ŁSSE, o projekcie zmian w VAT

19.07.2017

Aktualnie na etapie konsultacji społecznych znajduje się  projekt zmian ustawy o VAT i innych ustaw przewidujący wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT (split payment), którego głównym zadaniem jest uszczelnienie systemu VAT.

Narzędzie split payment polega na tym, że nabywca towarów/usług będzie mógł dokonać płatności za nabytą usługę bądź towar w dwóch kwotach – oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

  • w kwocie należności netto – na rachunek wskazany przez sprzedawcę (rachunek bieżący) oraz
  • w kwocie samego podatku – na dedykowany dla potrzeb VAT rachunek .

Jednocześnie dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie dla podatnika ograniczony.

Projektowane zmiany mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018r.

Mimo, że ostateczne rozwiązanie w zakresie split payment nie jest jeszcze gotowe, warto zapoznać się z informacjami na temat projektu.

Więcej szczegółów dotyczących planowanego rozwiązania znajdą Państwo na stronie BSS.

 

Business Support Solution – inwestor Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma powstała w 2008 roku, jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie rynku usługami outsourcingowymi. BSS zatrudnia ponad 300 pracowników, w tym wysokiej klasy specjalistów z zakresu: finansów, podatków, kadr i płac oraz obsługi procesów biznesowych, posiadających uprawnienia: ACCA, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy Green Belt. Usługi finansowe świadczone przez naszą firmę podlegają również nadzorowi merytorycznemu pracowników posiadających certyfikaty Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY