ŁSSE podpisała porozumienie z węzłem kolejowym w Chengdu

21.09.2017

Polepszenie wymiany handlowej między Polską a Chinami, rozwój kolejowego połączenia towarowego i powstanie parku logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku, to potencjalne korzyści z podpisanego porozumienia

Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. od początku pracy w Strefie starają się wzmacniać gospodarcze relacje Polski z Chinami. Po kilku misjach do Państwa Środka, dziesiątkach spotkań i udziałów w konferencjach doprowadziliśmy do podpisania ważnego porozumienia między ŁSSE S.A. a międzynarodowym węzłem kolejowym w Chengdu. Może ono zaowocować zwiększeniem liczby pociągów kursujących między Łodzią a stolicą prowincji Syczuan, a tym samym poprawieniem bilansu handlowego naszego kraju i budową centrum logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY