Zachowajmy inwestycyjną funkcję atrakcyjnych terenów

10.10.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna złożyła uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie planowanych nowych kierunków zagospodarowania dla terenów części obszaru Miasta Łodzi. Wnioskujemy o zachowanie inwestycyjnej funkcji trzech terenów, które mają zmienić przeznaczenie na przyrodnicze, w tym rolnicze. Chodzi o ponad 620 ha dobrze skomunikowanych działek.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY