ŁSSE najlepsza w Europie!

18.10.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą w Europie dla sektora MŚP!
W minionym roku Zarząd, Marek Michalik, Prezes #ŁSSE S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. z całym zespołem Strefy ciężko pracowaliśmy na to, żeby jeszcze lepiej wspierać małe oraz średnie firmy i nasze wysiłki zostały dostrzeżone. Poprzez projekt Startup Spark zaczęliśmy wspierać młode technologiczne firmy, a uruchamiając projekt Strefa RozwoYou pomagamy rozwijać kompetencje kadrom małych i średnich przedsiębiorstw. W najnowszym rankingu Global Free Zones of the Year 2017 przygotowanym przez magazyn fDi Intelligence z grupy Financial Times, nie tylko zostaliśmy wyróżnieni za najlepsze wsparcie dla MŚP na naszym kontynencie, ale również otrzymaliśmy rekomendację „Polecana dla MŚP globalnie”. To pierwsze wyróżnienie globalne w historii ŁSSE. Do tego jeszcze wyróżniono nas za wzrost reinwestycji. Na 16 wydanych w 2016 r. zezwoleń, połowa to reinwestycje. Oznacza to, że firmy dobrze czują się w Strefie i to właśnie tu chcą rozwijać swój biznes.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY