MIASTO ŁÓDŹ W POLITYCE RZĄDU RP

06.11.2017

Dzisiaj w #ŁSSE Rząd dał mocny przekaz o wsparciu dla kandydatury Polski i Łodzi – miasta gospodarza – do organizacji Expo w 2022 roku. Tunel łączący dworce, zachodnia obwodnica i Centralny Hub Logistyczny Poczty Polskiej to tylko przykłady inwestycji mających rozwijać miasto. Temat wystawy światowej, rewitalizacja, naturalny dla Łodzi uwiarygadnia naszą kandydaturę. Wkładem Strefy w odnowę miasta jest rewitalizacja gospodarcza, niedługo przy wsparciu agend rządowych ogłosimy pozyskanie kolejnej ważnej inwestycji. Będziemy też dalej wspierać pozytywne zmiany rozwojowe po uzyskaniu statusu organizatora Expo. Nasza siedziba – Fabryka Grohmana po raz kolejny była dziś doskonałym miejscem na rozmowę o wyścigu, który rozstrzygnie się na ostatniej prostej.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY