Misja USA

27.11.2017

New York, New York. Po długiej podróży, delegacja ŁSSE, z Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu, na czele, dotarła do Nowego Jorku. Celem misji było nawiązanie kontaktów biznesowych, prezentacja potencjału gospodarczego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarówno dla inwestorów produkcyjnych, jak również firm z sektora BPO, a także rozeznanie rynku i zaczerpnięcie pomysłów w zakresie akceleratorów, funduszy inwestycyjnych oraz innych form współpracy na linii startup – korporacja.
Przedstawiciele biznesu, z którymi odbyliśmy spotkania wiedzieli o naszym mieście – padały dziś pytania o połączenie kolejowe do Chin, Nowy Jedwabny Szlak, inwestycje firm amerykańskich jak Procter and Gamble Polska, czy działalność firm BPO, jak Infosys Poland czy Fujitsu Poland.
Kolejne dni w Nowym Jorku za nami. Spotkaliśmy się m.in. ze znaną firmą świadczącą usługi doradcze dla klientów produkcyjnych działającą na rynku amerykańskim od ponad 40 lat. Zaprezentowaliśmy jej potencjał inwestycyjny ŁSSE, ważną rolę amerykańskich projektów w Strefie oraz to co nas wyróżnia (w tym projekty UE skierowane również do naszych inwestorów jak Startup Spark czy Strefa RozwoYou).
Liczymy na to, że nawiązane kontakty i wiedza w zakresie obsługi firm amerykańskich pomogą nam rozszerzyć listę firm z tego rynku.
Będąc w Stanach Zjednoczonych, nie moglibyśmy nie odwiedzić firmy P&G, jednego z największych inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której główna siedziba znajduje się tam, gdzie poznali się jej założyciele, czyli w Cincinnati. Podczas spotkania z przedstawicielem firmy omówiliśmy dotychczasową owocną współpracę biznesową oraz projekt Startup Spark, w ramach którego, wspólnie z P&G, akcelerujemy 9 startupów.
Zaufanie i dynamiczny rozwój P&G na terenie ŁSSE przekonują nas, że jesteśmy dobrym partnerem biznesowym dla kolejnych amerykańskich firm, które staramy się zachęcić do zainwestowania w naszym regionie.
Misja do Stanów to również zebranie najlepszych praktyk oraz poszukiwanie partnerstw dla Startup Spark. Dlatego też będąc w Cincinnati spotkaliśmy się z CEO Cintrifuse – instytucją łączącą przemysł i społeczność startupową w Ohio. Mieliśmy wiele wspólnych tematów, ponieważ #Cintrifuse, podobnie jak #StartupSpark, ściśle współpracuje z Procter & Gamble.
Ostatni dzień w USA przeznaczyliśmy na Boston – miejsce gdzie znane korporacje spotykają innowacje. Boston słynie też z jednej z najbardziej technologicznych uczelni na całym świecie – Massachusetts Institute of Technology (MIT). O wspieraniu innowacyjnych działań studenckich oraz łączeniu ich z biznesem rozmawialiśmy z Dyrektorem ds. Komunikacji w Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship.
Dzięki tej krótkiej, ale intensywnej wizycie w jednym z najstarszych miast USA, wracamy z wieloma przemyśleniami oraz pomysłami na rozwój.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY