Technikum Automatyki i Robotyki Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

22.12.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. planuje otworzyć nowy rozdział łączenia edukacji z biznesem, wspólnie z Politechnika Łódzka zamierzamy stworzyć szkołę kształcącą techników automatyki i robotyki. Dziś podpisaliśmy w tej sprawie list intencyjny. – Chcemy stworzyć placówkę edukującą w zawodzie nie istniejącym dziś w polskiej klasyfikacji zawodów – podkreślała Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. – To będzie eksperyment pedagogiczny. Szkoła będzie blisko przedsiębiorców odpowiadając na ich realne zapotrzebowanie.

– Politechnika ma laboratoria i przestrzenie do zajęć wyspecjalizowanych – mówił prof. Sławomir Wiak, Rektor PŁ. – Przedsiębiorcy potrzebują dobrze wykształconych techników do obsługi skomplikowanych stanowisk pracy i nie zawsze muszą to być inżynierowie.

– Nie zdziwię się tytułom „Piąta noga Strefy” w jutrzejszych gazetach. – Szkoła będzie kolejną z naszych przedsięwzięć oprócz wydawania zezwoleń, akcelerowania startupów, przekazywania bonów rozwojowych dla kadr MŚP oraz hali z powierzchniami do wynajęcia dla małego i średniego przemysłu – podsumował Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY