Walne Zgromadzenie LODZistics

13.02.2018

Trzecie Walne Zgromadzenie członków klastra LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej w Fabryce Grohmana było podsumowaniem działań w 2017 roku.

Oprócz walnego odbyło się również posiedzenie Rady Związku Pracodawców i prezentacja koncepcji sieci Foodnet, projektu w ramach programu europejskiego COSME na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich. LODZistics z Uniwersytetem Łódzkim aplikowały o wsparcie na zbudowanie sieci i otrzymały 60 tys. euro. Celem jest utworzenie metaklastra, który będzie platformą łączącą klastry z różnych krajów, co przyniesie korzyści dla rozwoju firm logistycznych.

ŁSSE jest członkiem i jednym z inicjatorów utworzenia klastra LODZistics.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY