Spotkanie informacyjne dotyczące działania Design dla przedsiębiorców

07.08.2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące działania Design dla przedsiębiorców.

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy Twojej firmy. Zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Dodatkowo możesz uzyskać wsparcie na realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej!

Na spotkaniu ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektów, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników. Poddziałanie 2.3.5 POIR skierowane jest do MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Termin: 11 września 2018 r.

Miejsce spotkania:  Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (Sala E, piętro 26)

Link do formularza rejestracji: https://www.parp.gov.pl/50234

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY