Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Rady Rozwoju Gospodarczego obszaru zarządzanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

01.02.2019