Wszystko co chcesz wiedzieć o sukcesie za 5 lat, ale boisz się zapytać

17.05.2019

Warsztatami „Kompetencje przyszłości. Wszystko, co chcesz wiedzieć o sukcesie za 5 lat, ale boisz się zapytać” rozpoczęliśmy cykl spotkań „Śniadanie z Partnerem ŁSSE”. Naszym gościem był Partner Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej firma Hutchinson Institute, która przeprowadziła warsztaty dla naszych inwestorów i firm zaprzyjaźnionych z ŁSSE dotyczące rozwoju kompetencji.

W dobie pędzącego postępu technologicznego poszukiwane przez pracodawców umiejętności i kompetencje pracowników także ulegają zmianom. Zdolności przydatne, na przykład w okresie industrializacji dziś straciły na znaczeniu. Trenerzy prowadzący warsztaty Joanna Sajko-Stańczyk i Łukasz Marciniak zapoznali uczestników z sześcioma kluczowymi kompetencjami przyszłości.

Samoświadomość. Czyli znajomość swojego potencjału osobistego, potrzeb i płynących z tego możliwości do wykorzystania w działaniu zawodowym.
Zarządzanie emocjami i umiejętności redukowania stresu swojego oraz innych.
Uważność – poprawa koncentracji i świadomej obecności w czasie pracy.
Elastyczność działania i aktywnej improwizacji jako narzędzia skutecznego osiągania celu.
Myślenie i działanie systemowe oparte na aktywnej wymianie z otoczeniem.
Myślenie holistyczne i Intuicja wykorzystywana do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywności w udoskonaleniu działania.

Prowadzący zdradzili także jakie czynniki decydują o osobistym sukcesie na rynku pracy i czym powinien się kierować człowiek sukcesu w przyszłości. To przede wszystkim człowiek świadomy siebie, działający wysoce elastycznie i uważnie, często podejmujący decyzje intuicyjnie w oparciu o szeroką perspektywę widzenia problemów. To człowiek działający zgodnie z własnym potencjałem i łączący sukces z osobistym spełnieniem.

Dziękujemy naszemu Partnerowi firmie Hutchinson Institute za objęcie wydarzenia merytoryczną opieką.

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY