InnoVision Ecosystem Awards

12.10.2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wśród dziesięciu światowych finalistów w konkursie dla innowacyjnych ekosystemów startupowych „InnoVision Ecosystem Awards” podczas Festiwalu Innowacji DLD w TelAvivie.

DLD Tel Aviv Digital Conference to największe międzynarodowe spotkanie liderów branży Hi-tech, setek start’upów, przedstawicieli venture capitals, aniołów biznesu, wiodących międzynarodowych koncernów oraz liderów branży takich jak: Google, Microsoft, Amazon, GM, Kimberly Clark, Amdocs, Facebook i wielu innych.

Corocznie przyznawana nagroda w ramach InnoVision Ecosystem Awards jest wyrazem uznania dla innowacyjnych ekosystemów na całym świecie prezentując dokonane osiągnięcia w zakresie tworzenia i wdrażania technologii.

Od 2017 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna systematycznie wzmacnia swoją pozycję na arenie ekosystemów startupowych, łącząc kompetencje w obszarach wspierania młodych innowacyjnych firm z otwieraniem na innowacje dużych przedsiębiorstw. W ramach ekosystemu ŁSSE należy wyróżnić 3 główne obszary aktywności: Akcelerator Startup Spark, S5 – Akcelerator Technologii 5G oraz IoE Hub. Starania te zostały zauważone i docenione przez kapitułę konkursu The Global InnoVision Ecosystem Awards 2020 poprzez zakwalifikowanie Strefy do ścisłego finału konkursu (z 50 ekosystemów z ponad 40 krajów na świecie wybrano dziesięciu finalistów). Ekosystemy oceniano wg. pięciu głównych kryteriów: impact, zrównoważony rozwój, kreatywność i wszechstronność, skalowalność, oraz wyjątkowość.

Docenienie ŁSSE w obszarze Impact to przede wszystkim konsekwentnie realizowana strategia w obszarze łączenia startupów i dużych przedsiębiorstw. Należy w tym miejscu podkreślić rolę programu Startup Spark, realizowanego dzięki wsparciu otrzymanego  z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie celem procesu akceleracji jest komercjalizacja rynkowa projektu startupu w dużym przedsiębiorstwie.

Kreatywność i wszechstronność to budowanie elastycznego ekosystemu odpowiadającego na aktualne potrzeby rynku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim zorganizowana w możliwie krótkim czasie runda specjalna akceleracji; Spark Change the Future  dedykowana poszukiwaniu i akcelerowaniu rozwiązań służących niwelowaniu  ekonomicznych, zdrowotnych i społecznych skutków pandemii COVID-19.

Strefa zapewnia startupom również skalowalność poprzez dostęp do ponad 300 firm będących w portfolio inwestorów ŁSSE. W ramach poszczególnych akceleratorów wspieramy m.in. rozwiązania w obszarze budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, optymalizacji zużycia energii elektrycznej czy też inteligentnego zarządzania zasobami (zrównoważony rozwój). Tworzymy pionierskie i pilotażowe programy akceleracyjne i autorskie metodologie akceleracji (wyjątkowość).

Całość tych działań, zarządzana w sposób konsekwentny, spójny i efektywny pozwoliła osiągnąć to znaczące wyróżnienie, jakim jest dołączenie do pierwszej 10 ekosystemów startupowych na świecie nominowanych w ramach konkursu The Global InnoVision Ecosystem Awards 2020.

To wyjątkowe wydarzenie cyfrowe będzie otwarte dla szerokiej publiczności z całego świata. W tegorocznej edycji online, udział swój potwierdziło ponad 1000 uczestników z 80 krajów świata.

Informacje o wydarzeniu oraz link do rejestracji: https://globalinnovision.com/

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY