Informatyk – Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji

14.01.2021

Dołącz do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Informatyk – specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji. Kim jesteśmy? W światowym rankingu najlepszych stref ekonomicznych 2020 znaleźliśmy się na 3. miejscu, zostaliśmy uznani także za najlepszą strefę na świecie i w Europie dla firm z sektora MŚP. Jesteśmy liderem wśród stref ze względu na świetną lokalizację (działamy nie tylko na terenie Łodzi), ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim dzięki naszemu zespołowi i wysokiej kulturze organizacyjnej. Na stanowisku:

 

Informatyk – Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji

Miejsce pracy: Łódź

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych w Spółce,
 • zapewnienie wsparcia w ramach problemów technicznych, sprzętowych i systemowych zgłaszanych przez pracowników zarówno zdalnie, jak i bezpośrednio;
 • diagnozę oraz rozwiązywanie bieżących problemów z oprogramowaniem i sprzętem użytkowników;
 • przygotowywanie sprzętu komputerowego dla nowych stanowisk pracy w Strefie;
 • instalacja, wdrażanie i zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych,
 • instalowanie i konfigurowanie oprogramowania oraz wsparcie dla systemów wewnętrznych;
 • zarządzanie licencjami, dostępami;
 • zarządzanie systemem ewidencji sprzętu komputerowego oraz potrzebnych artykułów;
 • tworzenie grafik, materiałów graficznych;

 

Jeśli posiadasz:

 • znajomość Windows Serwer 2012 R2;
 • podstawową znajomość sieci informatycznej (środowisko Unifi);
 • umiejętność administrowania systemu opartego na Microsoft Azure/Exchange;
 • bardzo dobrą znajomość systemów z rodziny Microsoft Windows (w tym zabezpieczeń systemów Windows);
 • znajomość programów graficznych (Photoshop/Corel/Illustrator)
 • biegłość w diagnostyce podstawowych problemów technicznych w systemach Windows;
 • kreatywność i otwarty umysł na innowacyjne pomysły usprawniające pracę;
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy o nowych technologiach;
 • czynne prawa jazdy kategorii B;

Mile widziane:

 • znajomość zaawansowanej wiedzy z wymienionego wyżej zakresu;
 • doświadczenie w obsłudze klienta /HelpDesku IT/ dziale wsparcia IT;
 • wykształcenie o profilu informatycznym;

 

Co możemy zaoferować?

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Miejsce w przyjaznym zespole z dynamicznym podejściem do pracy, ambitnymi celami i wysoką kulturą organizacyjną;
 • Wyjątkowe warunki pracy – nasza siedziba znajduje się w zrewitalizowanej Fabryce Grohmana na Księżym Młynie, (pracujemy także zdalnie)
 • Rozbudowany pakiet socjalny – dofinansowanie do kart sportowych Multisport, prezenty świąteczne, „wczasy pod gruszą”;
 • Możliwość inicjowania i wdrażania pomysłów;

 

Proces rekrutacji

 • Krok 1. – Aplikacja
 • Krok 2. – Krótka rozmowa telefoniczna / MS Teams
 • Krok 3. – Rozmowa kwalifikacyjna z Zarządem
 • Krok 4. – Informacja zwrotna


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez formularz aplikowania na stronie pracuj.pl lub wysyłając CV bezpośrednio na adres email: rekrutacja@sse.lodz.pl

 


 
Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną  S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G,  moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G , 90-349 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014128, NIP: 7251486825, REGON: 471537330, kapitał zakładowy 24 927 000,00 zł, telefon: (+48) 42 676 27 53,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Andrzejewską z którą można skontaktować się pisząc na adres: iod@sse.lodz.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zarówno obecnej jak i przyszłych (o ile Administrator uzyska taką zgodę). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom.
 5. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Pracodawcę.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY