Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji

14.01.2021

Czy zajmujesz się PR, specjalizujesz się w obsłudze social media, organizacji eventów? Jeśli tak, dołącz do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji. Kim jesteśmy? W światowym rankingu najlepszych stref ekonomicznych 2020 znaleźliśmy się na 3. miejscu, zostaliśmy uznani także za najlepszą strefę na świecie i w Europie dla firm z sektora MŚP. Jesteśmy liderem wśród stref ze względu na świetną lokalizację (działamy nie tylko na terenie Łodzi), ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim dzięki naszemu zespołowi i wysokiej kulturze organizacyjnej. Na stanowisku:

 

Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji

Miejsce pracy: Łódź

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • budowanie wizerunku ŁSSE S.A. poprzez aktywną komunikację w kanałach social media;
 • tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i wizerunkowych Spółki we współpracy z Dyrektorem Departamentu i Zarządem;
 • współpraca z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi i branżowymi (redagowanie notatek prasowych, artykułów promocyjnych, organizacja konferencji prasowych);
 • inicjowanie i koordynowanie działań o charakterze CSR-owym i PR-owym (współtworzenie wydarzeń biznesowych i kulturalnych);
 • aktywna współpraca z zespołem, partnerami biznesowymi oraz organizacjami zewnętrznymi;

 

Jeśli posiadasz:

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z PR, obsługą Social Media;
 • praktyczną znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) – tworzysz proste grafiki i materiały wideo;
 • praktyczną znajomość platform: LinkedIN, Facebook, YouTube – chętnie zobaczymy Twoje portfolio;
 • wyczucie estetyki, wyróżniasz się kreatywnością i lekkim piórem;
 • wyższe wykształcenie kierunkowe (m.in. Marketing, Zarządzanie, Dziennikarstwo, Public Relations, inne)
 • inicjatywę, samodzielność w realizowanych działaniach i gotowość na nowe wyzwania;
 • ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne, wysoką kulturę osobistą w relacjach w klientami, partnerami biznesowymi;
 • dyspozycyjność związaną z organizacją wydarzeń poza standardowymi godzinami pracy oraz wyjazdami służbowymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • czynne prawa jazdy kategorii B;

Bardzo mile widziana:

 • Znajomość narzędzi związanych z analizą social mediów, działań internetowych (np. Google Analytics);
 • Znajomość narzędzi digital marketing;
 • Doświadczenie w organizacji eventów;

 

Co możemy zaoferować?

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Miejsce w przyjaznym zespole z dynamicznym podejściem do pracy, ambitnymi celami i wysoką kulturą organizacyjną;
 • Wyjątkowe warunki pracy – nasza siedziba znajduje się w zrewitalizowanej Fabryce Grohmana na Księżym Młynie, (pracujemy także zdalnie)
 • Rozbudowany pakiet socjalny – dofinansowanie do kart sportowych Multisport, prezenty świąteczne, „wczasy pod gruszą”;
 • Możliwość kreatywnego działania, inicjowania i wdrażania pomysłów;
 • Możliwości rozwoju, szkoleń, dostępu do prasy i literatury branżowej;

 

Proces rekrutacji

 • Krok 1. – Aplikacja
 • Krok 2. – Krótka rozmowa telefoniczna / MS Teams
 • Krok 3. – Rozmowa kwalifikacyjna z Zarządem
 • Krok 4. – Informacja zwrotna


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez formularz aplikowania na stronie pracuj.pl lub wysyłając CV bezpośrednio na adres email: rekrutacja@sse.lodz.pl

 


 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną  S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G,  moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G , 90-349 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014128, NIP: 7251486825, REGON: 471537330, kapitał zakładowy 24 927 000,00 zł, telefon: (+48) 42 676 27 53,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Andrzejewską z którą można skontaktować się pisząc na adres: iod@sse.lodz.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zarówno obecnej jak i przyszłych (o ile Administrator uzyska taką zgodę). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom.
 5. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Pracodawcę.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY