Spotkanie online pt. „W drodze do ponownego otwarcia rynków zagranicznych”

26.01.2021

Polish Chamber of Commerce’s DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets”

 czwartek, 28 stycznia 2021

 Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na networkingowe spotkanie: „Polish Chamber of Commerce’s DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets” z udziałem przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, którzy odpowiadają za kwestie współpracy gospodarczej i handlowej,

w tym członków Klubu Radców Handlowych przy KIG, instytucji otoczenia biznesu, izb przemysłowo-handlowych zrzeszonych w KIG, samorządów regionalnych oraz wybranych firm, ściśle współpracujących z KIG.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 (czwartek) w godz. 10:00 – 14:00 na specjalnej platformie biznesowej.

 

Partnerami spotkania są: ARP, BGK, KUKE, Fundacja Polska Bezgotówkowa.

 

DIPLOMEETING składać się będzie z dwóch części:

 – konferencyjnej w godz. 10:00-11:00

Gośćmi specjalnymi spotkania będą: Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,  Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,  Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Zaproszeni goście podzielą się z uczestnikami aktualnymi informacjami nt. planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne resorty oraz narzędzi wsparcia dla polskich  przedsiębiorców.

Celem spotkania będzie pozyskanie informacji o perspektywicznych kierunkach ekspansji gospodarczej w rzeczywistości po-covidowej oraz możliwościach uzyskania ułatwień i pomocy w działalności eksportowej.

 – networkingowej, spotkania B2B w godz. 11:00-14:00

interaktywny panel spotkań B2B na platformie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych. Korzystając z ogromnej wiedzy i doświadczenia nt. bieżącej sytuacji na danych rynkach, jaką posiadają dyplomaci reprezentujący swoje kraje będziecie Państwo mieli szansę na zapoznanie się z możliwościami współpracy na wybranych rynkach zagranicznych.

 

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu i spotkaniach B2B  powinny za pomocą platformy DIPLOMEETING, zarejestrować się i założyć swój indywidulany profil jako odwiedzający. 

Link do rejestracji na spotkania b2b

 

Przesyłamy krótki film z instrukcją dla odwiedzających do rejestracji na platformie i sposobu umawiania spotkań z wybranymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych/ekspertami:

Po zarejestrowaniu się każdy odwiedzający będzie miał dostęp do listy uczestników wydarzenia – ekspertów, przedstawicieli placówek dyplomatycznych umieszczonej na platformie. Dostęp do spotkań z ekspertami mają tylko zalogowani odwiedzający.

 

Proces umawiania spotkań z ekspertami odbywać się będzie następująco:

– odwiedzający po zalogowaniu się na swoje konto wchodzi na profil danego kraju, z którym chciałby umówić spotkanie , gdzie dostępny jest ekspert jako przedstawiciel danego kraju

– po kliknięciu w zakładkę eksperta pojawi się jego kalendarz na spotkania B2B. Należy wtedy wybrać z rozwijanej listy odpowiadającą nam godzinę i kliknąć „zaproponuj spotkanie”

– propozycja spotkania trafia do sekcji „proponowane spotkania” wybranego eksperta, dopiero po jego akceptacji przez eksperta, spotkanie automatycznie przenoszone jest do sekcji „spotkania”, zarówno u eksperta jak i u odwiedzającego o czym odwiedzający zostanie poinformowany mailowo za pośrednictwem platformy

– po wyborze i zatwierdzeniu spotkań b2b przez eksperta, harmonogram spotkań będzie dostępny w zakładce odwiedzającego „Moje spotkania”

 

Czas trwania spotkania z ekspertem wynosi ok. 12 minut + 3 minuty przerwy przeznaczonej na przelogowanie się na kolejne spotkanie. Ekspert oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania kalendarza i czasu trwania zaplanowanych spotkań.

 

Zapraszamy do rejestracji i do wyboru spotkań B2B z wybranymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych.

 

Więcej informacji:

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro Współpracy z Zagranicą

Tel +4822 63 09 613

e-mail: bwzz@kig.pl

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY