Specjalista ds. Promocji i Administracji

21.07.2021

Zapoznaj się z naszą ofertą i dołącz do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w światowym rankingu najlepszych stref ekonomicznych 2020 roku znalazła się na 3. miejscu. Została uznana też za najlepszą strefę na świecie i w Europie dla firm z sektora MŚP. Jesteśmy liderem wśród stref ze względu na świetną lokalizację, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idącą pomoc merytoryczną we wdrażaniu procesu inwestycyjnego oraz innowacjom, a przede wszystkim dzięki naszemu zespołowi i wysokiej kulturze organizacyjnej. W związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy:

 

Specjalisty ds. Promocji i Administracji

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość pakietu MS Office
 • język angielski w stopniu komunikatywnym
 • doświadczenie w pracy z klientem
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista , dyskrecja i umiejętność dyplomatycznego zachowania
 • silna orientacja na jakość oraz terminowość wykonywanych prac
 • kreatywność
 • pozytywna energia

 

Mile widziane:

 • doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej
 • doświadczenie w przygotowaniu umów i pism
 • prawo jazdy kategorii B
 • podstawowa znajomość programów graficznych
 • zamiłowanie do nowych technologii

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • wsparcie w działaniach promocyjnych i marketingowych: współpraca przy organizacji imprez i wydarzeń firmowych: wyszukiwanie wydarzeń około startupowych
 • monitoring informacji branżowych, scouting startupowy (wyszukiwanie informacji)
 • organizacja spotkań biznesowych
 • współpraca między departamentami ŁSSE S.A.
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zakupami departamentu (rozeznanie rynku, opis faktur) w tym między innymi organizowanie podróży służbowych (rezerwacja biletów, hoteli) i dokonywanie ich rozliczeń
 • przygotowywanie umów akceleracyjnych
 • wsparcie procesów administracyjnych w dziale, dbanie o terminowy obieg informacji, dokumentów i korespondencji oraz porządkowanie, kopiowanie i archiwizacja dokumentów

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • miejsce w przyjaznym zespole z dynamicznym podejściem do pracy, ambitnymi celami i wysoką kulturą organizacyjną;
 • wyjątkowe warunki pracy – nasza siedziba znajduje się w zrewitalizowanej Fabryce Grohmana na Księżym Młynie, (pracujemy także zdalnie)
 • rozbudowany pakiet socjalny – dofinansowanie do kart sportowych Multisport, prezenty świąteczne, „wczasy pod gruszą”;
 • możliwość inicjowania i wdrażania pomysłów;

 

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sse.lodz.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną  S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G,  moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G , 90-349 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014128, NIP: 7251486825, REGON: 471537330, kapitał zakładowy 24 927 000,00 zł, telefon: (+48) 42 676 27 53,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Andrzejewską z którą można skontaktować się pisząc na adres: iod@sse.lodz.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zarówno obecnej jak i przyszłych (o ile Administrator uzyska taką zgodę). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom.
 5. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Pracodawcę.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY