Dentons wspiera inwestorów jako partner ŁSSE

25.08.2021

Kancelaria Dentons została partnerem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (ŁSSE) w obszarze doradztwa prawnego i podatkowego. Podpisana umowa, dotycząca realizacji wspólnych projektów, przewiduje przede wszystkim dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z inwestorami zainteresowanymi lokowaniem inwestycji i rozwojem biznesu na obszarze ŁSSE, w tym m.in. organizację wydarzeń takich jak webinaria i szkolenia. Dentons przygotował również ofertę nieodpłatnego wsparcia, która jest odpowiedzią na bieżące wyzwania, z którymi mierzą się organizacje inwestujące w Łódzkiem.

 

Doradztwo inwestycyjne oferowane przez zespół Dentons będzie przekrojowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych oraz związanych z dotacjami i zachętami podatkowymi, a także kwestii dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

„Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest odzwierciedleniem podejścia naszej kancelarii do wspierania lokalnych inwestycji i biznesów m.in. poprzez przekazywanie wiedzy, naszego doświadczenia i praktycznych umiejętności. Widzimy ogromny potencjał gospodarczy w tym regionie. Dostrzegamy również przyśpieszony rozwój, który jest możliwy dzięki strategicznemu podejściu, które wdraża ŁSSE. Progresywna zmiana regionu również odbywa się dzięki sprawnemu pozyskiwaniu inwestorów. Nastawiamy się na efektywną współpracę, która przyniesie korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale także mieszkańcom Łódzkiego, które jest jednym z najbardziej atrakcyjnych województw w Polsce pod kątem lokowania kapitału i rozwoju biznesu”, powiedział Cezary Przygodzki, partner kierujący Zespołem Prawa Podatkowego kancelarii Dentons.

„Niezależnie od kompleksowej obsługi inwestycji – od nabycia nieruchomości, uporządkowania struktury korporacyjnej i podatkowej, uzyskania niezbędnych decyzji, procesu inwestycyjnego, budowy zespołu pracowników po kontrole i postępowania administracyjne i sądowe – wspieramy także naszych klientów we wszelkich prawnych i podatkowych aspektach działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej poprzez pozyskanie i wdrożenie dotacji, ulg i innych zachęt inwestycyjnych. Od lat skutecznie pozyskujemy dla naszych klientów wsparcie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i Polskiej Strefie Inwestycji, w formie dotacji unijnych oraz grantów rządowych, a także doradzamy w zakresie ulg na działalność badawczo-rozwojową, zwolnień z podatku od nieruchomości i innych form wsparcia publicznego. Przygotowujemy się także do wdrożenia nowych ulg związanych z B+R i rozwojem przedsiębiorstw, które mają pojawić się już w 2022 roku”, wskazał dr Michał Bernat, managing counsel w Zespole Prawa Podatkowego oraz Zespole Prawa Konkurencji kancelarii Dentons.

„Bezustannie zmieniające się okoliczności, także te wywołane pandemią, nie ułatwiają inwestorom podjęcia decyzji o rozwijaniu kolejnych projektów. Dlatego chcemy zapewnić doradztwo, które da przedsiębiorcom narzędzie do sprawnego poruszania się w zmieniającym się otoczeniu. Pozwoli to stworzyć i utrzymać nowe miejsca pracy. Widzimy w tym szansę na impuls do wzrostu ekonomicznego w regionie, a co za tym idzie, bezpieczną i stabilną przyszłość dla jego mieszkańców”, powiedziała Aleksandra Minkowicz-Flanek, partner stojąca na czele Zespołu Prawa Pracy w warszawskim biurze Dentons.

 

„W Łódzkiej Strefie wspieramy inwestorów na wielu płaszczyznach. Oferujemy pomoc publiczną, wsparcie finansowe dla firm promujących rozwój wśród pracowników, ale także dostęp do bazy wiedzy i wsparcie merytoryczne. Przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, jak trudno odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów. Razem z naszymi partnerami staramy się im ułatwić funkcjonowanie poprzez mentoring, konsultacje, znajdowanie rozwiązań np. w trudnych prawnych zagadnieniach. Bardzo cieszymy się, ze do Strefy Partnera dołącza firma prawnicza z tak dużym doświadczeniem i renomą, jak kancelaria Dentons. To także świetna informacja dla naszych obecnych i przyszłych inwestorów, którzy będą mieli możliwość z nią pracować”,  mówi Marta Zdrzynicka, dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Kancelaria Dentons we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną będzie starała się zwiększyć atrakcyjność województwa łódzkiego w kręgu potencjalnych i obecnych inwestorów, czego konsekwencją może być pozyskanie kolejnych podmiotów chętnych do rozwijania biznesu w tym regionie, a także stworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w ŁSSE mogą skorzystać z pomocy publicznej sięgającej nawet 55 procent kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy, której poziom dodatkowo zwiększy się o 5 procent, poczynając od 2022 roku.

 

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, łączącą wybitnie utalentowany zespół 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów, w tym 12 000 prawniczek i prawników, w ponad 200 lokalizacjach w więcej niż 80 krajach, z wyzwaniami i możliwościami, przed jakimi staje świat. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również nagradzanemu sposobowi obsługi klientów, Dentons zmienia status quo, wspierając cele swoich klientów. www.dentons.com

 

O Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 Od 24 lat ŁSSE przyciąga na teren województwa łódzkiego, południową cześć Mazowsza (z Warszawą) i wschód Wielkopolski inwestorów z Polski i zza granicy. W tym czasie dzięki strefie, która oferuje inwestorom zwolnienia z podatku dochodowego, dofinansowanie do szkoleń dla pracowników, dostęp do nowoczesnych technologii i startupów, na mapie inwestycyjnej regionu pojawiło się ponad 400 nowych inwestycji na kwotę blisko 20 mld zł, a firmy stworzyły ponad 40 tys. miejsc pracy. www.sse.lodz.pl/informacje

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY