Akcelerator S5

„Modele akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” to projekt dotyczący tworzenia i wdrożenia modeli akceleracyjnych opartych na trzech wyróżnikach: regionalizacja, subsydiaryzacja, personalizacja.

Cel projektu: tworzenie programów akceleracji z wypracowanych modeli, zależnie od wertykałów technologicznych. Projekt dedykowany jest sektorowi MŚP i obejmuje inkubację oraz akcelerację wyłonionych w procesie rekrutacji Uczestników Pilotażu (MŚP), który Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przyzna pomoc finansową w wysokości do 50 000 PLN w I etapie (inkubacja), do 550 000 PLN w II etapie (akceleracja).

 

Planowane efekty:

  • profesjonalizacja Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych skoncentrowanych wokół wybranego wertykału technologicznego
  • przeprowadzenie pilotażowego programu akceleracyjnego skupiającego się wokół technologii 5G (wybrany wertykał technologiczny)
  • udzielenie wsparcia 40 wybranym w procesie rekrutacji Uczestnikom Pilotażu (MŚP) z województwa łódzkiego – 40 uczestników I etapu (inkubacji), z czego 20 MŚP zakwalifikowanych zostanie do II etapu programu (akceleracji)
  • do 50 000 PLN grantu pieniężnego w inkubacji i do 550 000 PLN grantu pieniężnego w etapie akceleracji

 

Opis Akceleratora:  S5 – Akcelerator Technologii 5G to pierwszy w Polsce program akceleracyjny wspierający rozwój innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących w sposób znaczący technologię 5G lub 5G ready (architekturę Non-Standalone 5G) w przedsiębiorstwach. Zakwalifikowane do programu startupy otrzymają wsparcie eksperckie oraz finansowe w ramach pomocy de minimis na rozwój produktu/ usługi w technologii 5G/ 5G ready. Celem programu jest walidacja projektów w przedsiębiorstwach oraz ich przygotowanie do późniejszej komercjalizacji.

Więcej o Akceleratorze S5 na: https://startupspark.io/akcelerator-5g/

 

Wartość projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu: 13 983 831,00 PLN

Dofinansowanie: 13 142 116,60 PLN w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

Kontakt:
Kierownik Projektu S5-Akcelerator Technologii 5G
Magda Kubicka, magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel 42 275 50 58

Specjalista ds. Rozliczeń
Ewa Grabowska, ewa.grabowska@sse.lodz.pl, tel 42 275 50 90