ARCHIWUM

06.11.2017

MIASTO ŁÓDŹ W POLITYCE RZĄDU RP

Dzisiaj w #ŁSSE Rząd dał mocny przekaz o wsparciu dla kandydatury Polski i Łodzi – miasta gospodarza – do organizacji Expo w 2022 roku. Tunel łączący dworce, zachodnia obwodnica i Centralny Hub Logistyczny Poczty Polskiej to tylko przykłady inwestycji mających rozwijać miasto.

CZYTAJ WIĘCEJ
23.10.2017

Demo Day Startup Spark – zaproszenie

Od stycznia br. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. realizuje program Startup Spark, którego celem jest łączenie potencjału młodych innowacyjnych firm, startupów, z zasobami i doświadczeniem dojrzałego biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
18.10.2017

ŁSSE najlepsza w Europie!

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą w Europie dla sektora MŚP! W minionym roku Zarząd, Marek Michalik, Prezes #ŁSSE S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. z całym zespołem Strefy ciężko pracowaliśmy na to, żeby jeszcze lepiej wspierać małe oraz średnie firmy

CZYTAJ WIĘCEJ
17.10.2017

Panel ŁSSE podczas EFG 2017

Realia czwartej rewolucji przemysłowej według ŁSSE Spark – startupowa innowacja dużych prędkości czy wysoko zaawansowana kultura przemysłowa korporacji? Odpowiedzi szukaliśmy podczas panelu zorganizowanego przez ŁSSE podczas EFG. Odpowiadając na pytania moderującej AS, Wiceprezes ŁSSE S.A. Piotr Kowalski, Prezes Zarządu Wielton

CZYTAJ WIĘCEJ
12.10.2017

Początek inwestycji firmy Goldbeck Elementy Polska w Lućmierzu

Rośnie fabryka rodzinnej firmy z Niemiec na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Goldbeck Elementy Polska specjalizuje się w projektowaniu, budowie i usługach w zakresie licznych typów budynków (w tym hal przemysłowych, hal logistycznych, budynków biurowych, parkingów wielopoziomowych, centrów handlowych, chłodni).

CZYTAJ WIĘCEJ
10.10.2017

Zachowajmy inwestycyjną funkcję atrakcyjnych terenów

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna złożyła uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie planowanych nowych kierunków zagospodarowania dla terenów części obszaru Miasta Łodzi. Wnioskujemy o zachowanie inwestycyjnej funkcji trzech terenów, które

CZYTAJ WIĘCEJ
28.09.2017

Do Strefy po dofinansowanie szkoleń

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna pomoże sfinansować szkolenia samozatrudnionym, mikro firmom oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Do rozdysponowania na rozwój kompetencji pracowników mamy 24 mln zł uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W województwie łódzkim tylko ŁSSE dysponuje bonami na szkolenia.

CZYTAJ WIĘCEJ