Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp.p.

„Rozwiązania prawne klasy biznes”

English version below

Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp.p.

Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp.p. to wysoko wyspecjalizowana, elastyczna i profesjonalna obsługa oparta na nawiązywaniu długoterminowych relacji z klientami w Polsce i za granicą.

Z dumą dołączyliśmy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wierząc we wspólne możliwości.

Co nas odróżnia od kancelarii sieciowych?

Dopasowanie świadczonych usług do potrzeb i oczekiwań klientów oraz prawdziwe partnerstwo – czyli rozwiązania zapewniające zaufanie, maksymalne bezpieczeństwo prawne i korzyści biznesowe przy optymalnych kosztach finansowych dla klientów.

Chudzik i Wspólnicy to także wysoka specjalizacja połączona z elastycznością. Gdy klient nas potrzebuje – nie zawodzimy.

Zaufali nam:

W czym się specjalizujemy?

 • prawo budowlane i nieruchomości
 • prawo gastronomiczne
 • prawo farmaceutyczne
 • obsługa firm produkcyjnych
 • obsługa firm zagranicznych wchodzących na polski rynek
 • optymalizacja i doradztwo podatkowe

Serdecznie zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu:

„Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska
A. Zelwerowicza 41 lok. 2
90‑147 Łódź
telefon: +48 42 680 23 33, +48 42 688 50 77

adres e-mail: info@chudzik.pl
strona internetowa: www.chudzik.pl

Zachęcamy Państwa również do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

 


 

Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp.p.

Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp.p. is a highly specialised, flexible and professional service based on establishing long-term relationships with clients, both in Poland and abroad.

We are proud to have joined Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna putting trust in our joint possibilities.

What makes us different from chain lawyers?

Adapting the services we provide to the needs and expectations of our clients and true partnership – those are solutions which ensure trust, maximum legal security and business benefits at optimised financial costs for clients.

Chudzik i Wspólnicy also means high specialisation combined with flexibility. Whenever a client needs us – we never fail.

What is our specialisation?

 • building and real property law
 • food law
 • pharmaceutical law
 • legal services for manufacturing companies
 • legal services for companies entering the Polish market
 • tax optimisation and consultancy

We are more than willing to hear from you directly:

„Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska
A. Zelwerowicza 41 lok. 2
90‑147 Łódź
phone number: +48 42 680 23 33, +48 42 688 50 77

e-mail: info@chudzik.pl
website: www.chudzik.pl

Follow us in social media: