Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami do pobrania. Dla Państwa wygody skupiliśmy je w kategoriach tematycznych.

Strategia ŁSSE S.A.

Strategia ŁSSE S.A. POBIERZ

Dla inwestorów

Lista Inwestorów POBIERZ

Informacje na temat zasad nabywania nieruchomości przez cudzoziemców POBIERZ

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019 POBIERZ

System podatkowy w Polsce POBIERZ

Prawo Pracy POBIERZ

Rodzaje spółek w Polsce 2019 POBIERZ

Logotypy

W sprawie uzyskania i wykorzystania logotypów ŁSSE S.A. prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa i Komunikacji. W treści maila należy określić cel wykorzystania logotypów oraz rodzaj wydawnictwa.
Kontakt: info@sse.lodz.pl

 

Akty prawne ŁSSE

Statut Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. POBIERZ

Regulamin Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POBIERZ

Akty prawne obowiązujące przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia na działalność w ŁSSE do 30.06.2018 roku

Rozporzadzenie w sprawie ŁSSE (podstrefy) POBIERZ

Rozporzadzenie w spr Planu Rozwoju ŁSSE POBIERZ

Rozporzadzenie w spr przetargow i rokowan w ŁSSE POBIERZ

Rozporzadzenie wspr pomocy publicznej dla przedsiebiorcow w SSE POBIERZ

Rozporządzenie powierzenie ŁSSE wydawanie zezwoleń i kontrole POBIERZ

Ustawa o SSE z 20.10.1994_tekst jednolity POBIERZ

Akty prawne obowiązujące przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzje o wsparciu po 01.07.2018 roku.

Rozporzadzenie w sprawie powierzenia ŁSSE wydawania decyzji POBIERZ

Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej POBIERZ

Rozporządzenie w sprawie ustalenia obszarow POBIERZ

USTAWA o wspieraniu nowych inwestycji POBIERZ