ARCHIVE

23.09.2014

1st ICT Business Mixer

Lodz Special Economic Zone and Partners would like to invite you to 1st ICT Business Mixer with participation of ICT companies and IT experts. 

READ MORE
19.09.2014

Zaproszenie do składanie ofert

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ŁSSE S.A. za rok obrotowy 2014 Rada Nadzorcza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. ks Tymienieckiego 22/24, działając na podstawie §27 pkt 4 Statutu Spółki, zaprasza biegłych

READ MORE
17.09.2014

Chudzik EN

„Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp. p. is a dynamically-evolving law firm whose partners have been providing services in legal counsel since 2005. The law firm’s staff comprises legal counselors, tax attorneys and associate legal counselors who, thanks the education

READ MORE
03.09.2014

Jak zostać Inwestorem w ŁSSE

Procedura ubiegania się o zezwolenie na działalność w strefie oraz zakup nieruchomości wygląda następująco:   SPOTKANIE z przedstawicielem strefy i określenie wstępnych założeń projektu inwestycyjnego PROPOZYCJA kilku lokalizacji pod inwestycję w oparciu o przedstawione przez przedsiębiorcę kryteria (powierzchnia, uzbrojenie techniczne, cena,

READ MORE
27.06.2014

World Investment Report 2014: lucky 13 for Poland

Poland maintained the leading position among the most perspectives FDI destinations in the world. Moreover, according to the World Investment Report 2014 prepared by UNCTAD, the country has improved its position reaching the 13th place.

READ MORE