Fundacja ITFF

 

English version below

 

International Trainers and Facilitators Federation to organizacja zrzeszająca i reprezentująca trenerów oraz facylitatorów. Nasze działania mają na celu wzmacniać profesję szkoleniowców poprzez dostarczanie niezależnej struktury akredytacji, szkoleń, programów i standardów. Uczestnikami organizowanych lub patronowanych przez nas szkoleń są przedsiębiorstwa, korporacje, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Funkcjonujemy na rynku ponad 10 lat, w tym czasie zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów szkoleniowych. Nasz zespół realizował projekty szkoleniowe, consultingowe i HR w Polsce, Niemczech, Francji czy Hiszpanii.

Jesteśmy przekonani, że do każdej zmiany potrzebne są odpowiednie narzędzia. Eksplorujemy je, sięgając do źródeł z Europy i Stanów Zjednoczonych, by następnie na ich bazie tworzyć narzędzia do współpracy z uczestnikami naszych kursów. W swoich działaniach wykorzystujemy analizę przypadków, analizę krytyczną, analizę SWOT, odgrywanie ról, Cykl Kolba i wiele, wiele innych. Doceniamy pionierów, którzy przecierali szlaki na drodze do efektywnego uczenia się, zatem sięgamy po myśli takich wizjonerów jak E. L. Thorndike, D. Wechsler, M. Konwles, G. Allport czy M. Silberman.

Realizujemy szkolenia akredytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, posiadamy certyfikację ISO 29990 – normę, która poświadcza zapewnianie wysokiej jakości i efektywności kształcenia. Umożliwiamy kursantom skorzystanie z dofinansowania UE, czyniąc usługi szkoleniowe bardziej dostępnymi.

Tylko w 2019 r. udało nam dostać do Szkoły Pionierów PFR, co wiązało się z wyjazdem Dyrektora Zarządzajacego Mateusza Stasiaka na miesięczne warsztaty m.in. w Berlinie. Obecnie, będąc tuż przed wystartowaniem z marketplace www.trainers.org, korzystamy z jego wiedzy zdobytej w ramach mentoringu German Tech Entrepreneurship Center czy Allegro. Sam Mateusz miał okazję zaprezentować się w Berlinie przed takimi Venture Capitals jak Axel Springer, Porsche, Signals. Jego prezentacja spotkała się z wysoką oceną pod kątem potencjału projektu, jak i jego możliwości na arenie globalnej.

Wśród naszych klientów możemy wymienić m.in.:

 • Bank Polski
 • Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS
 • Kaufland
 • SOS Wioski Dziecięce
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dynatrace
 • Centrum Promocji i Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 • Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
 • Narodowe Centrum Kultury

____________________________________

Niebawem ruszamy z uruchomieniem serwisu www.trainers.org, który ma być miejscem do nawiązywania kontaktów z trenerami z całego świata, prezentacji trenerów i tworzenia międzynarodowej społeczności trenerskiej. Warto nas monitorować!

Nasze dane kontaktowe:

ITFF
ul. Piramowicza 11/13
90-254 Łódź
strona internetowa: www.itff.eu
telefon: (42) 298-82-16
telefon komórkowy: 535-044-488

Osoba do kontaktu (Office & Product Manager):
Aleksandra Przybysz
adres e-email: a.przybysz@trainers.org

Zapraszamy na nasze Media Społecznościowe:

LinkedIn
Facebook
Instagram

 


 

International Trainers and Facilitators Federation (ITFF) is an organization uniting and representing trainers and facilitators. Our goal is to find the highest level of connection between our trainers and clients to make companies & institutions more employee-centered, more organised and more effectiveness.

We are one of the most active NGOs in our state in Poland, doing great job in social economy, education and NGO support. In one of the contests we have been recognized as a one of the strongest NGOs in our region 2017, we have been recognised in social economy area as well as in economy growth and education. During 10 years of activity, we have completed over 1,000 trainings incl. Poland, Germany, France and Spain.

In our activities we use tools applied by the experts from Europe and The United States. We appreciate the pioneers who paved the way to effective learning, so we reach for the visionaries such as E. L. Thorndike, D. Wechsler, M. Konwles, G. Allport and M. Silberman.

We carry out trainings accredited by The Ministry of National Education, we have also ISO 29990 certification – quality management system standard for providers of education and training services. In addition, in 2015 we obtained ISO 9001: 2015 certification.We help trainees to obtain EU funding, what makes our training services more accessible.

Only in 2019 we became the member of the PFR School of Pioneers and our Managing Director Mateusz Stasiak got a one-month workshops, among others in Berlin. Currently, just before starting the marketplace www.trainers.org, we use his knowledge gained as German Tech Entrepreneurship Center’s or Allegro’s trainee. Mateusz had the opportunity to present his new project in Berlin in front of such Venture Capitals as Axel Springer, Porsche, Signals. His presentation was highly rated by mentors, who appreciated its innovative and capabilities in the global arena.

Some of Our Clients:

 • Bank Polski
 • Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS
 • Kaufland
 • SOS Wioski Dziecięce
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dynatrace
 • Centrum Promocji i Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 • Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
 • Narodowe Centrum Kultury

____________________________________

Contact Us:

ITFF
ul. Piramowicza 11/13
90-254 Łódź
website: www.itff.eu
phone number (office): +48 (42) 298-82-16
phone number (mobile): +48 535-044-488

Contact Person (Office & Product Manager):
Aleksandra Przybysz
e-email: a.przybysz@trainers.org

Follow ITFF in social media:
LinkedIn
Facebook
Instagram