Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Informacje

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1775 ha  w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to:

 • wysoki poziom pomocy publicznej WIĘCEJ,
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne,
 • doskonałe położenie w centrum Polski,
 • bardzo dobra sieć komunikacyjna,
 • kompleksowa obsługa inwestora,
 • profesjonalny zespół,
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi.

 


15 MLD PLN – nakładów inwestycyjnych

45 Podstrefy 

327Wydane zezwolenia

1775ha powierzchni

>37 tyśutworzonych miejsc pracy

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w ŁSSE mogą skorzystać z pomocy publicznej sięgającej nawet 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:

 • pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów,
 • wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Strefie,
 • przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty i nieruchomości objęte statusem Strefy,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów (Strefa Partnera),
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • promocja Strefy.