Węzeł komunikacyjny A2-A1 – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

13.06.2016