Poland Prize: Re_source

 

Re_source (Poland Prize) to następca projektu Startup Spark, w którym od 2017 r. poszukiwaliśmy innowacyjnych rozwiązań na terenie Polski. Tym razem idziemy krok dalej i dostarczamy usługi wsparcia dla startupów zagranicznych w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności na terenie Polski (soft-landing), rozwoju i akceleracji we współpracy z Partnerami Biznesowymi.

Celem programu Poland Prize jest wzmocnienie polskiego ekosystemu startupowego poprzez transfer innowacyjnych pomysłów, biznesowej kultury i talentów z zagranicy oraz kreowanie wizerunku Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej do prowadzenia działalności dla zagranicznych startupów.

Re_source dostarcza kompleksowe wsparcie na trzech etapach współpracy:

 1. re_locate, czyli wsparcie soft-landingowe i rozwojowe dla startupów trwające do 3 miesięcy, na które można otrzymać do 50 000 PLN wsparcia finansowego.
 2. re_act, czyli akceleracja we współpracy z Partnerem Biznesowym, dostęp do mentorów biznesowych, branżowych i inwestycyjnych dla współpracujących startupów oraz infrastruktury dedykowanej dla każdej z wiodących ścieżek branżowych. Okres rozwoju produktu/ usługi może trwać do 10 miesięcy z finansowaniem w wysokości do 250 000 PLN.
 3. re_ach, czyli działania postakceleracyjne związane z promocją i prezentacją współpracujących startupów wśród networku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (około 300 inwestorów).

 

Ścieżki branżowe programu:

 • IoT i 5G (Partner branżowy: Ericsson),
 • martech (Partner branżowy: Bluerank),
 • beauty tech (Partner branżowy: Indigo Nails),
 • Energia (Partner branżowy: fundusz EEC Magenta),

 

Planowane efekty:

 • 2 rundy akceleracji,
 • wsparcie dla co najmniej 38 startupów,
 • co najmniej 4 partnerów biznesowych,
 • pomoc finansowa do 300 000 PLN per startup,
 • blisko 11 mln PLN dla nowych firm które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Wartość projektu: Re_source: Global Acceleration Venture.

Całkowity koszt realizacji projektu: 13 050 760,00 PLN PLN

Dofinansowanie 12 546 968,00 PLN w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I;

Strona: https://startupspark.io/re_source/

 

Kontakt:

Dyrektor Departamentu Innowacji
Magda Kubicka, magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel: +48 607 779 755

Kierownik Projektu Re_source
Katarzyna Haase, katarzyna.haase@sse.lodz.pl, tel: +48 691 400 083