Pomoc Publiczna AGD

Województwo Łódzkie, a w szczególności Łódź jako jego stolica, stanowią obszar silnej specjalizacji gospodarczej w zakresie produkcji artykułów gospodarstwa domowego (AGD). Od ponad 15 lat region stanowi miejsce lokalizacji uznanych producentów i marek tej branży, stanowiąc rozpoznawalne miejsce produkcji AGD w skali europejskiej.

Wśród głównych atutów dla lokalizacji w regionie przedsiębiorstw branży AGD należą:

  • dostęp do wykwalifikowanej kadry – w Łodzi działa 28 wyższych uczelni, na których studiuje 100 tys. osób. Ponad 25% studentów i absolwentów w regionie studiuje lub ukończyło kierunki techniczne. Ponadto, w Łodzi i Województwie Łódzkim obserwuje się znaczący wzrost liczby i jakości ofert kształcenia na poziomie szkolnictwa średniego technicznego i zawodowego, dostosowywanych na bieżąco do potrzeb przedsiębiorców,
  • kilkunastoletnie tradycje AGD w regionie, sprzyjające m. in. budowaniu powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz między firmami a uczelniami,
  • doskonała lokalizacja, sprzyjająca umiędzynarodowieniu branży AGD poprzez eksport (bliskość skrzyżowania autostrad A1 i A2 oraz kolejowe węzły towarowe w Łodzi, Zduńskiej Woli i Kutnie),
  • konkurencyjne koszty pracy,
  • sprzyjająca polityka władz lokalnych dla tej gałęzi gospodarki, deklarowana w dokumentach strategicznych województwa i Łodzi.

W Regionie Łódzkim w sektorze AGD działa ponad 40 firm, 20 z nich działa w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie zatrudnionych jest ponad 5000 osób. Preferencyjne warunki podatkowe w ŁSSE doceniły m.in. następujące przedsiębiorstwa:

BSHIndesitCOKODrahtzugMiele
WhirlpoolWirthwein