Pomoc Publiczna- Branża Produkcyjna

Sektor produkcyjny reprezentowany jest przez dominującą część Inwestorów ŁSSE. Rozwojowi tej branży sprzyja:

  • szeroki wybór nieruchomości pod zabudowę produkcyjną o zróżnicowanej powierzchni i lokalizacji,
  • konkurencyjne koszty pracy,
  • współpraca ŁSSE ze szkołami zawodowymi i promocja kształcenia dualnego WIĘCEJ,
  • centralne położenie regionu (skrzyżowanie autostrad A1 i A2, trasa szybkiego ruchu S8),
  • silne tradycje przemysłowe.

Zgodnie z z dokumentami strategicznymi na poziomie centralnym oraz samorządowym,  jako kluczowe z punktu widzenia rozwoju branży produkcyjnej w województwie łódzkim, wytypowano następujące sektory:

  •    Automotive
  •    AGD
  •    Farmaceutyczny
  •    Budowlany
  •    Spożywczy