Pomoc publiczna IT

Sektor technologii informatyczno-telekomunikacyjnych (ICT) jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów specjalizacji gospodarczej Województwa Łódzkiego. W samej Łodzi działa ok. 30 firm z tego sektora, w których łącznie zatrudnionych jest ponad 4000 pracowników.
Czynniki sprzyjające rozwojowi sektora IT w regionie:

  • Łódź jest silnym ośrodkiem akademickim o liczbie studentów przekraczającej 100 tysięcy, z czego 6500 studiuje kierunki informatyczne. Dostrzegając potencjał sektora, w celu dostosowania do zapotrzebowania na rynku pracy otworzono kierunek „Lingwistyka dla biznesu” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, który daje możliwość nauki dwóch języków obcych z naciskiem na zdolności niezbędne w sektorach SSC/BPO oraz IT,
  • obecność ICT Polska Centralna Klaster,
  • dostępność nowoczesnej i atrakcyjnej cenowo powierzchni biurowej,
  • zwiększająca się liczba inwestycji produkcyjnych oraz dynamiczny rozwój gospodarki województwa generuje popyt na usługi sektora IT w regionie,
  • sektor uznawany jest za kluczowy w polityce rozwoju Województwa Łódzkiego i miasta Łodzi.

Korzystne warunki inwestycyjne oferowane przez ŁSSE S.A. doceniły zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy z branży IT. Wśród nich są: