Pomoc Publiczna MSP

ŁSSE jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one połowę wszystkich firm skupionych w Strefie. Wg raportu fDi Magazine – grupa Financial Times, w rankingu Global Free Zones of the Year 2014, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uznana została najlepszą strefą dla MŚP w Europie. Firmom z tego sektora oferujemy:

Podwyższony poziom pomocy publicznej

Wyższy o 20 pkt. % dla małych, oraz o 10 pkt. % dla średnich przedsiębiorstw w stosunku do pomocy publicznej przysługującej dużemu przedsiębiorstwu

Tereny inwestycyjne o małej powierzchni

Zlokalizowane w kompleksach przemysłowych znajdujących się zarówno w Łodzi, jak i w pozostałych podstrefach ŁSSE.

Wsparcie biznesowe

Pracownicy ŁSSE pomagają w kontaktach z gestorami sieci, sporządzaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci np. gazowej czy energetycznej. W ramach Strefy powstał Program Partner WIĘCEJ, czyli rzetelni, sprawdzeni partnerzy w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc).