Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dla Inwestora

INFORMACJA O ULDZE PODATKOWEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu, która jest wydawana w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną i wydawana jest zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


5 kroków do uzyskania wsparcia
Proces składania wniosku jest krótki i płynny. Decyzja o wsparciu może być wydana już miesiąc po złożeniu wniosku.
ŁSSE obejmuje:

 • obszar woj. łódzkiego – powiaty:
  • bełchatowski
  • brzeziński
  • kutnowski
  • łaski
  • łęczycki
  • łowicki
  • łódzki wschodni
  • opoczyński
  • pabianicki
  • pajęczański
  • piotrkowski
  • poddębicki
  • radomszczański
  • rawski
  • sieradzki
  • skierniewicki
  • tomaszowski
  • wieluński
  • wieruszowski
  • zduńskowolski
  • zgierski
  • miasta na prawach powiatu:
   • Łódź
   • Piotrków Trybunalski
   • Skierniewice
 • część zachodnia woj. mazowieckiego – powiaty:
  • gostyniński
  • grodziski
  • legionowski
  • otwocki
  • piaseczyński
  • płocki
  • pruszkowski
  • sierpecki
  • sochaczewski
  • warszawski  zachodni
  • wołomiński
  • żyrardowski
  • miasta na prawach powiatu:
   • Płock
   • M. st. Warszawa
 • część wschodnia woj. wielkopolskiego – powiaty:
  • kaliski
  • kolski
  • koniński
  • ostrzeszowski
  • turecki
  • miasta na prawach powiatu:
   • Kalisz
   • Konin

Pomoc publiczna jest o 10 punktów procentowych wyższa dla średnich firm i o 20 punktów procentowych wyższa dla małych i mikro firm.

Jakie wsparcie można uzyskać na inwestycję?
Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu w Polsce centralnej (na gruntach publicznych lub prywatnych).

Z jakiego tytułu przyznawana jest pomoc publiczna?
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu :

Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?

 • utworzenine nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Jakie rodzaje działalności są wspierane?

Na jaki okres wydawana jest decyzja o wsparciu?
Decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji.

Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.


Kryteria ilościowe

Minimalna wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść, zależy od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.
Tabela z minimalnymi wysokościami nakładów inwestycyjnych znajduje się w dokumentach do pobrania.

Wysokość minimalnych nakładów inwestycyjnych obniżana jest dla:

 • mikroprzedsiębiorców o 98 %
 • przedsiębiorców małych o 95%
 • przedsiębiorców średnich o 80 %
 • BPO/SSC/IT o 95%

W przypadku inwestycji ulokowanych w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminach z nimi graniczących minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych jest znacznie zmniejszona.
Tabela miast i gmin z nimi graniczących znajduje się w dokumentach do pobrania.


Kryteria jakościowe:

Dla przemysłu:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wyspecjalizowane miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

Dla działalności usługowej:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Centra nowoczesnych usług dla biznesu
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wysokopłatne miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

Szczegółowy wykaz kryteriów jakościowych dostępny w dokumentach do pobrania.
SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Oszacuj wysokość nakładów inwestycyjnych kwalifikujących do otrzymania ulgi podatkowej.

Na wysokość kryterium ilościowego składają się: stopa bezrobocia w powiecie, wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj projektu. Jest ono znacznie niższe, jeśli inwestycja jest zlokalizowana w mieście znajdującym się na liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gminie z takim miastem graniczącą.

Aby otrzymać pomoc publiczną, należy także spełnić kryteria jakościowe, które opisane są w rozporządzeniu dostępnym do pobrania poniżej.

Umów się na spotkanie informacyjne w Strefie.
OSZACUJ KORZYŚCI

Wysokość zwolnienia podatkowego zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionalnej intensywności pomocy publicznej.

Powyższy wynik ma charakter poglądowy, aby uzyskać pełną informację i pomoc, umów się na spotkanie informacyjne w Strefie.
DOKUMENTY
Dokumenty prawne
1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
3. Kryteria jakościowe dla przemysłu
4. Kryteria jakościowe dla usług
5. Rozporządzenie o mapie pomocy
6. Rozporządzenie o powierzeniu ŁSSE
Dokumenty dla inwestora
1. Wzór wniosku – edytowalny
2. Aktualny komunikat GUS o bezrobociu
3. Aktualny wykaz miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gmin z nimi graniczących
4. Aktualna lista Krajowych Klastrów Kluczowych
5. Wykaz specjalizacji inteligentnych dla łódzkiego
6. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski
6a. Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów specjalizacji dla Wielkopolski
7. Wykaz specjalizacji inteligentnych dla mazowieckiego
8. Wykaz dokumentów do załączenia do wniosku
9. Tabela z minimalnymi wysokościami nakładów inwestycyjnych
10. Zasady ustalania wysokości opłaty za usługi świadczone przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
KONTAKT

DOROTA LOMBARDI
Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 51
DOROTA.LOMBARDI@SSE.LODZ.PL


PAWEŁ KLIMCZAK
Z-ca Dyrektora ds. Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 72
PAWEL.KLIMCZAK@SSE.LODZ.PL


AGNIESZKA SOBIESZEK
Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 52 
AGNIESZKA.SOBIESZEK@SSE.LODZ.PL