Seka S.A.


Tworzymy zespół, który od 1988 roku świadczy usługi outsourcingu BHP, ochrony środowiska oraz szkoleń współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz z instytucjami rządowymi i publicznymi.

Obszary działania:


OUTSOURCING BHP
Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba zgodnie

z art. 23711 §2 k.p. Ponadto oferujemy usługi doradcze z zakresu BHP i ppoż. w pełnym zakresie min: audity, kontrole i analizy.USŁUGI PPOŻ.
Świadczymy kompleksowe  usługi ppoż. w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym:

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej
 • oceny zagrożenia wybuchem
 • dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem stanowisk pracy
 • organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych
 • przeprowadzenie zajęć z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego
 • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
OCHRONA ŚRODOWISKA
Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu ochrony środowiska min:

 • opracowanie dokumentacji na podstawie których wydawane są pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska,
 • pomiary i badania środowiskowe,
 • wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowisko- wego wg normy ISO 14001:2004,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska.
SZKOLENIA
W ofercie mamy ponad 80 programów szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych:

 • BHP (również w formie e-learningu)
 • ochrona środowiska
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • szkolenia zawodowe
 • rachunkowość i podatki
 • umiejętności miękkie
 • warsztaty komputeroweKONTAKT

SEKA S.A. oddział w Łodzi

ul. Gdańska 80

90-613 Łódź

tel: 42 662-10-80

www.seka.pl