Informacja o wyłonieniu Wykonawcy na produkcję i dostawę 4 roll up’ów reklamowych kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę”

26.02.2014

Szanowni Państwo,

W załączniku informacja o wyłonieniu Wykonawców na produkcję i dostawę 4 roll up’ów reklamowych  kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę”, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dziękujemy za złożone oferty!

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW