Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

29.03.2022