Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pokrycia 5G/4G dla przestrzeni Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

19.10.2020