Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. IV Kongres AGD w Łodzi, w dniach 26-27 maja 2022r., w tym nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej

29.04.2022