Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe świadczone z zakresu technologii 5G oraz jej wykorzystania w przemyśle dla Parterów Biznesowych Akceleratora Technologii S5

09.12.2019