Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu służbowego na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

10.05.2019