Informacja o wyłonieniu wykonawcy – Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych”

03.10.2019