Informacja o wynikach postępowania na transfer wiedzy 5G, w tym jej zastosowania w przemyśle

16.02.2021