Informacja o wynikach przetargu Podstrefa Radomsko, Kompleks 2.

16.12.2015

INFORMACJA
o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2.

W dniu 14 grudnia 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomsku, obręb ewidencyjny 36, oznaczoną jako działka gruntu o nr 5/127 o powierzchni 2,1103 ha, powstałą – na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 20 sierpnia 2015 roku – z podziału działki nr 5/123, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Cynkownia Radomsko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie (gmina Wieluń). Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie jest nowo utworzoną spółką celową, powołaną do realizacji inwestycji polegającej na budowie nowoczesnej cynkowni, oferującej innowacyjną usługę cynkowania zanurzeniowego.

INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20.201.080,00 zł  w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 60 pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie co najmniej 60 pracowników prze okres co najmniej 3 lat.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW